Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

Kolbu Legesenter

 

 

Velkommen til våre hjemmesider. Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig. Derfor er det tilrettelagt for bestilling via SMS på disse sidene. Du vil i tillegg finne en del informasjon om legesenteret her. Ellers er du velkommen til å ta kontakt på telefon dersom du ønsker det.

 

 

 Aktuelt

FERIEAVIKLING KOLBU LEGESENTER

12. juni 2020

FERIE LEGER

Dr Hansen: 26-27 OG 33-34

Dr Magnussen: 28-29-30-31

Dr Gewan: 29-30-31-32

Dr Setsaas: 29-30-31-32

Dr Mona (vikar for dr Snitt) : Ingen ferie. Er på huset i hele sommer.

 

Da vi i uke 26-34 har redusert bemanning pga ferieavvikling, vil vi prioritere hasteproblemstillinger.

Kontrolltimer, faste injeksjoner som f.eks B12 som kan vente og øreskyllinger vil vi som hovedregel ikke ha kapasitet til.

Vi ber om forståelse for dette.

GOD SOMMER!

 

Betaling Kolbu Legesenter

29. mai 2020

På Kolbu Legesenter kan du kun betale med kort.

Vi benytter oss av en selvbetjent automat fra Melin Medical der du kan betale med kort eller ta med en faktura.

Ved faktura er det et gebyr på kr 59,-

Dersom du ikke betaler får du en faktura enten i posten, sms eller dersom du har registrert din e-post via f.eks pasientsky kan du også få den der.

Dersom du lurer på noe ift til regningen kan du ringe Melin Medical tlf 21627300 eller lurer du på hvorfor du har fått regning kan du ringe Kolbu legesenter tlf 61198800.

UTVIDEDE TESTKRITERIER

30. april 2020

Prioriterte indikasjoner for testing av covid-19

Folkehelseinstituttet tilrår at det utføres test for SARS-CoV-2 av (i prioritert rekkefølge) personer med akutt luftveisinfeksjon som har feber, hoste eller tungpustethet, eller som lege mistenker har covid-19, og som er: 

  1. Pasient med behov for innleggelse
  2. Pasient/beboer i sykehjem eller annen helseinstitusjon
  3. Ansatt i helsetjenesten med pasientnært arbeid
  4. Person over 65 år, eller voksen med underliggende sykdom*
  5. Person som er i karantene pga nærkontakt til et bekreftet tilfelle av covid-19 eller etter reise
  6. Ansatt, barn eller elev i gjenåpnet barnehage, skole eller skolefritidsordning
  7. Ny kategori: Andre med mistenkt covid-19

*Alvorlig eller dårlig regulert underliggende sykdom, som hjerte- karsykdom, diabetes, sykelig overvekt, kronisk nyresvikt, betydelig nedsatt lungefunksjon. Les mer i Råd til risikogrupper og deres pårørende

Kategori 1-3 bør testes på vid indikasjon.

Kategori 6-7 bør fortrinnsvis se an hjemme i 2 døgn før test vurderes.  

Dersom testresultatet er negativt, og det fortsatt er mistanke om covid-19, kan retesting vurderes.

Døde i helseinstitusjon som lege mistenker hadde covid-19, bør testes post mortem for covid-19.

Personer uten symptomer bør vanligvis ikke testes. Det kan gjøres unntak og lokale tilpasninger, for eksempel før kirurgiske inngrep i spesialisthelsetjenesten, blant beboere på sykehjem ved smitteoppsporing, samt som ledd i vitenskapelige studier.

 

Som et resultat av mobilisering i alle ledd, har testkapasiteten for covid-19 økt kraftig i Norge, både når det gjelder prøvetaking og analyse.

Derfor utvides lista over de som er prioritert for testing. Utvidelsen omfatter alle som lege mistenker har covid-19, og som ikke fra før var prioritert.

Høyest prioritert er fortsatt de mest utsatte og deres hjelpere. De bør testes på vid indikasjon.

I den enkelte kommune må testkapasiteten først dekke kategori 1-6, se oversikten nedenfor. Deretter kan kommunen utvide testingen til kategori 7 dersom det er tilstrekkelig testkapasitet.

Personer i kategori 6 og 7 som ikke trenger legehjelp straks, bør vanligvis se an symptomene hjemme et par dager før test vurderes.

I spesielle situasjoner åpnes det også for å teste personer uten symptomer. Ved testing av asymptomatiske må man være spesielt oppmerksom på at det er usikkerhet når prøvesvaret skal tolkes. Prøven kan være positiv lenge etter gjennomgått sykdom, og den kan være negativ tidlig i forløpet. Derfor anbefales det vanligvis ikke å teste dem som ikke har symptomer.

  

 

 

PÅSKEN 2020

3. april 2020

Vi har åpent mandag 6/4 og tirsdag 7/4 08:00-15:30 og onsdag 8/4 08:00-12:00

Åpner tirsdag 14/4 etter påske.

TELEFONKONSULTASJON

24. mars 2020

Færrest mulig pasienter skal inn på legesenteret. Vi håper på forståelse for at ting som ikke haster utsettes.

I disse dager kan din oppsatte time hos lege gjøres om til en telefonkonsultasjon dersom dette er hensiktsmessig. Du må ringe legesenteret for å gjøre om dette.

 

Telefonkonsultasjon kan også bestilles  av alle hvis ønskelig.

En telefonkonsultasjon koster det samme som en vanlig konsultasjon. Det kommer regning i posten/sms.

Dette gjør vi  for å få  færrest mulig mennesker inn på legesenteret, og  for å begrense smitte av Covid-19/korona.

Vedrørende COVID-19/koronavirus

20. mars 2020

Ikke møt opp hos fastlege/legevakt med luftveissymptomer.

 

Færrest mulig pasienter skal inn på legesenteret. Vi håper på forståelse for at ting som ikke haster utsettes.

PUBLIKUMSMAIL I Ø. TOTEN KOMMUNE FOR SPØRSMÅL VEDR. COVID-19:

korona@ostre-toten.kommune.no

*Symptomene på sykdommen er som ved andre luftveisinfeksjoner, som hoste, feber og tungpust.

For mer informasjon, se Folkehelseinstituttet. FHI.NO

 

GENERELL INFORMASJON TIL FREMMEDSPRÅKLIGE LIGGER OGSÅ PÅ FHI.NO

 Østre Toten Kommune har opprettet en hjelpetelefon for barn og voksne som har noe på "hjertet" og trenger noen å snakke med.
Ta kontakt på 47 65 31 57, Østre Toten Kommunes "Hjertetelefon"

 

KORONA

13. mars 2020

Østre Toten kommunes publikumstelefon for koronahenvendelser:

61158911

Coronavirus

27. februar 2020

Koronaviruset – kommunen følger rådene fra nasjonale myndigheter

Kommuneoverlegen i Østre Toten holdes løpende oppdatert av Folkehelseinstituttet(FHI) om situasjonen vedrørende det pågående utbruddet av koronavirus. Det vil igangsettes tiltak basert på sentrale råd fra FHI.

Folkehelseinstituttet (FHI) leder det nasjonalt faglige arbeidet knyttet til det pågående koronavirus-utbruddet.

En egen beredskapsplan for såkalte pandemier er en del av kommunens helseberedskapsplan (verdensomspennende epidemier) og kommunens ansvarlige for helseberedskap forbereder seg i henhold til denne, i tilfelle viruset skulle komme til Østre Toten kommune.

Flertallet av de som er smittet med koronavirus har fremdeles tilknytning til Hubei-provinsen sentralt i Kina, men det rapporteres stadig flere tilfeller fra andre områder i Kina og andre land, særlig Italia. Situasjonen er under utvikling, og omfanget oppdateres når ny informasjon er tilgjengelig.

Følgende personer bør testes

Pasienter med akutt luftveisinfeksjon med minst ett av følgende symptomer: hoste, kortpustethet, feber OG som i løpet av de siste 14 dagene før symptomdebut, oppfyller minst ett av følgende kriterier:

Ved spørsmål omkring koronavirus, ring din fastlege eller ring legevakt (tlf.: 116117) som gir deg videre råd.

Det er viktig at du ringer på forhånd og ikke bare møter opp på legekontor eller legevakt.

Dette kan du som innbygger gjøre

Gode rutiner i hverdagen begrenser spredning av alle typer smittsomme virussykdommer, og følgende generelle råd anbefales:

  • God håndhygiene – alltid vaske hender før måltid, etter toalettbesøk og etter kontakt med smitte. Hånddesinfeksjon med alkoholholdige midler er et godt alternativ når håndvask ikke er mulig, for eksempel på reise.

  • Hoste/nyse i papirtørkle eller venstre albue.

  • Begrense sosial kontakt mest mulig under smittsom sykdom.

TIME-SAMME-DAG

28. mars 2019

Dr. Magnussen praktiserer time-samme-dag.

Dette gjelder tirsdager, torsdager og fredager.

Dersom du sender sms ettermiddagen før eller tidlig på morgen må du være forbredt på at du kan få time kl 10.00 samme dag.

SYKMELDINGER

12. januar 2018

Nå går alle sykmeldinger elektronisk. Du får en SMS der du følger linken og logger inn med bankid. DEL D (søknad om sykepenger) kommer også elektronisk etter at du har sendt sykmeldingen.

Dersom du får forlenget en sykmld. pr tlf eller av andre grunner at du ikke skal inn på time blir du belastet med en sum på 66,- som du må komme innom å betale i automaten samme dag før kl 15:30 eller så får du en giro med girotilegg på kr 59,-

Ved forlengelse av sykmeldinger må du inn på time hos lege.

REISEVAKSINERING

8. november 2016

Reisevaksiner

Reisevaksinering er på Lena helsestasjon. Der får du både veiledning og vaksiner.

TLF 61141646

ANG RESEPTER

8. november 2016

Du sjekker enkelt dine resepter på  HELSENORGE.NO til dette trenger du bankbrikke fra din bank eller bankid på mobil.

Laboratoriet

28. mars 2011

Laboriatoriet er åpent:

MANDAG-TORSDAG  08.30-11.30                    

og13.00-14.30

FREDAG                     09.00- 10.30

LEGEVAKT

28. mars 2011

På hverdager etter kl 15.00  og frem til 08.00

-i helger

-hellidager

kontaktes

Gjøvik interkommunale legevakt ved legehjelp. Telefon 116117 eller 113