Dr. Al -Mousa:Tilstede mandag, tirsdag ,onsdag og fredag

Dr. Magnussen:Tilstede tirsdag, torsdag og fredag

Dr. Setsaas:Permisjon tilbake Mars-25 (pr 28/5 er det Erling Egenæs som er vikar)

Dr. Brunker: Permisjon til 5/8. (Vikar Dr.  Farshid Heybaran)

Dr. Grønland: SLUTTET (Vikar Dr. Vegard August Ottosen)'

Dr. Foss: SLUTTET (Vikar Dr. Ali Salievski) Kommer ny fastlege 5 August.