NEDTRAPPING AV TORE HANSENS PASIENTLISTE.

 

Dr. Tore Hansen skal nå trappe ned sitt virke som fastlege. Han vil redusere pasientlisten sin betraktelig ved at 650 tilfeldig valgte pasienter av hans liste på 1100 overflyttes til en ny pasientliste som skal følges opp av vår nye kollega-Dr. Ane Mathea Foss.Dr. Foss har bakgrunn bl.a. fra revmatismesykehuset på Lillehammer samt flere år på indremedisinsk avdeling på Gjøvik. Hun starter opp hos oss den 9. januar 2023. Det er HELFO som gjør det tilfeldige valget av hvilke pasienter som flyttes over, og det er ikke anledning for noen av oss til å påvirke denne utsilingen.

Dr. Hansen og Dr. Foss vil samarbeide tett i overgangsfasen for å ivareta kontinuteten i behandlingen for dem som overflyttes. Pasienter som overflyttes vil i løpet av de nærmeste ukene motta et brev fra HELFO med formell informasjon om dette.

Med vennlig hilsen Alle oss ved Kolbu legesenter