Dr. Erling Egenæs starter som vikar på Dr Snitt sin liste fra

5. september 2022

Han jobber mandag, tirsdag, torsdag og fredag.

Han har ferie 39,40 og 41