Dr Snitt kommer ikke tilbake på sin liste

Vikar fra 5.september 2022 er Dr Erling Egenæs