Dr Snitt kommer ikke tilbake på sin liste.

Denne listen er utlyst.

Dr Chopra som er vikar på denne listen , jobber ut uke 25 2022

Dr Thomas Leiveth går da inn i vikariatet

Det blir lagt ut ny informasjon når ny fastlege er ansatt