Dr Karin Snitt har fått vikar fra den 19/7-21. Hun har tatt ut permisjon.

 I første omgang i 1 år.

Hennes vikar heter Parveen Chopra, spes. i almennmed.

Han har bred erfaring i faget.

Han er en lege som har hatt sin egen praksis i Oslo i 25 år.

Siste årene har han jobbet som fastlege i Telemark.