Alle pasienter/ ledsagere/ pårørende skal ha munnbind på når de kommer inn i legesenteret.

De som er vaksinert trenger ikke bruke dette inne hos lege og/eller på laboratoriet

De besøkende medbringer og bruker eget munnbind under besøket.

Barn under 13 år skal ikke ha munnbind.