Dr Hansen: Tilstede mandag, tirsdag, torsdag og fredag(admin.dag på onsdager)

Dr Al Mousa: Tilstede mandag, tirsdag ,onsdag og fredag

Dr Magnussen: Tilstede tirsdag, torsdag og fredag

Dr Snitt: Tilstede tirsdag, torsdag og onsdag

Dr Setsaas:  Har vikar fra 7/9-20 på sin fastlegeliste grunnet koronasituasjonen.

Dr Setsaas vikar, Karoline Stafseng jobber mandag. tirsdag, torsdag og fredag.

Ekstra vikar, Ole Matti Stokstad Olsen, jobber 50 %.