FERIE LEGER

Dr Hansen: 26-27 OG 33-34

Dr Magnussen: 28-29-30-31

Dr Gewan: 29-30-31-32

Dr Setsaas: 29-30-31-32

Dr Mona (vikar for dr Snitt) : Ingen ferie. Er på huset i hele sommer.

 

Da vi i uke 26-34 har redusert bemanning pga ferieavvikling, vil vi prioritere hasteproblemstillinger.

Kontrolltimer, faste injeksjoner som f.eks B12 som kan vente og øreskyllinger vil vi som hovedregel ikke ha kapasitet til.

Vi ber om forståelse for dette.

GOD SOMMER!