Til nå har vår prosedyre i kommunen vært at den enkelte innbygger må ringe sitt fastlegekontor for å bestille PCR test (Covid-19).

Fra og med nå kan alle innbyggere bestille seg test digitalt, og trenger ikke gå via sitt fastlegekontor. Link til Helseboka og timebestilling ligger på hjemmesiden vår:

 

https://www.ototen.no/covid-19/testing/

 

Alle henvendelser til teststasjonen skal heretter gå til telefon 948 62 002, Østre toten kommune.

Dette gjelder også turister, studenter og andre som oppholder seg på Østre Toten og som ikke har fastlege i kommunen.

Får raskt svar

Testsvaret kommer vanligvis i løpet av ett til to døgn. Alle oppfordres til å logge seg inn på Helsenorge.no der testsvaret legges så raskt det er klart i personens egen journal.

– Alle positive tester følges øyeblikkelig opp av kommuneoverlegen og smitteoppsporingsteamet.