Din oppsatte time hos lege kan gjøres om til en telefonkonsultasjon dersom dette er hensiktsmessig.

Telefonkonsultasjon kan også bestilles  av alle hvis ønskelig.

En telefonkonsultasjon koster det samme som en vanlig konsultasjon. Det kommer regning i posten/sms.