Østre Toten kommunes publikumstelefon for koronahenvendelser:

61158911