Koronaviruset – kommunen følger rådene fra nasjonale myndigheter

Kommuneoverlegen i Østre Toten holdes løpende oppdatert av Folkehelseinstituttet(FHI) om situasjonen vedrørende det pågående utbruddet av koronavirus. Det vil igangsettes tiltak basert på sentrale råd fra FHI.

Folkehelseinstituttet (FHI) leder det nasjonalt faglige arbeidet knyttet til det pågående koronavirus-utbruddet.

En egen beredskapsplan for såkalte pandemier er en del av kommunens helseberedskapsplan (verdensomspennende epidemier) og kommunens ansvarlige for helseberedskap forbereder seg i henhold til denne, i tilfelle viruset skulle komme til Østre Toten kommune.

Flertallet av de som er smittet med koronavirus har fremdeles tilknytning til Hubei-provinsen sentralt i Kina, men det rapporteres stadig flere tilfeller fra andre områder i Kina og andre land, særlig Italia. Situasjonen er under utvikling, og omfanget oppdateres når ny informasjon er tilgjengelig.

Følgende personer bør testes

Pasienter med akutt luftveisinfeksjon med minst ett av følgende symptomer: hoste, kortpustethet, feber OG som i løpet av de siste 14 dagene før symptomdebut, oppfyller minst ett av følgende kriterier:

Ved spørsmål omkring koronavirus, ring din fastlege eller ring legevakt (tlf.: 116117) som gir deg videre råd.

Det er viktig at du ringer på forhånd og ikke bare møter opp på legekontor eller legevakt.

Dette kan du som innbygger gjøre

Gode rutiner i hverdagen begrenser spredning av alle typer smittsomme virussykdommer, og følgende generelle råd anbefales:

  • God håndhygiene – alltid vaske hender før måltid, etter toalettbesøk og etter kontakt med smitte. Hånddesinfeksjon med alkoholholdige midler er et godt alternativ når håndvask ikke er mulig, for eksempel på reise.

  • Hoste/nyse i papirtørkle eller venstre albue.

  • Begrense sosial kontakt mest mulig under smittsom sykdom.