Senteret sitt bannerbilde

Time - Samme - dag

Time på dagen.

Dette er kortere timer(10 MIN)  for enkle problemstillinger. Her kan du kun ta opp ett problem.

Send SMS, event ring eller kom innom og be om "time på dagen". Vi ønsker at du kort oppgir hva det gjelder og tar kontakt de dagene din lege har praksisdag.Ved flere problemstillinger må ny time bestilles

Time samme dag er lagt etter kl 13:00 samme dag.

 

 

ÅRSKONTROLLER, LENGRE UTREDNINGER, SAMTALETIMER og liknenede ber vi om at du bestiller vanlig time til, som før. Ventetid her er varierende, kommer ann på hvilken fastlege du har . Bestill slik time i god tid.

 

 

Legenes arbeidstid i uke: 39

Dr Snitt:

Tilstede:Mandag, Tirsdag,Torsdag og Fredag

Vanligvis har ikke dr Snitt time-samme-dag.

Det må derfor påberegnes noe lengre ventetid, dersom det ikke er øyeblikkelig hjelp.

 

 

Tilstede: Mandag, Tirsdag, Onsdag og Fredag

 

 

Tilstede: Mandag, Onsdag, Torsdag og Fredag

Hun har timer kun frem til 12:00

 

 

Mandag og Onsdag.

Ferie i uke 40.

Dr Magnussen

Tirsdag, Torsdag og Fredag.

 

 

 

 

 

 

 

 

Legevakt fra kl:15.00 hver dag. Tlf:116117 eller 1 1 3