Senteret sitt bannerbilde

Kolbu Legesenter

 

 

Velkommen til våre hjemmesider. Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig. Derfor er det tilrettelagt for bestilling via SMS på disse sidene. Du vil i tillegg finne en del informasjon om legesenteret her. Ellers er du velkommen til å ta kontakt på telefon dersom du ønsker det.

 

 

 Aktuelt

Coronavirus

27. februar 2020

Koronaviruset – kommunen følger rådene fra nasjonale myndigheter

Kommuneoverlegen i Østre Toten holdes løpende oppdatert av Folkehelseinstituttet(FHI) om situasjonen vedrørende det pågående utbruddet av koronavirus. Det vil igangsettes tiltak basert på sentrale råd fra FHI.

Folkehelseinstituttet (FHI) leder det nasjonalt faglige arbeidet knyttet til det pågående koronavirus-utbruddet.

En egen beredskapsplan for såkalte pandemier er en del av kommunens helseberedskapsplan (verdensomspennende epidemier) og kommunens ansvarlige for helseberedskap forbereder seg i henhold til denne, i tilfelle viruset skulle komme til Østre Toten kommune.

Flertallet av de som er smittet med koronavirus har fremdeles tilknytning til Hubei-provinsen sentralt i Kina, men det rapporteres stadig flere tilfeller fra andre områder i Kina og andre land, særlig Italia. Situasjonen er under utvikling, og omfanget oppdateres når ny informasjon er tilgjengelig.

Følgende personer bør testes

Pasienter med akutt luftveisinfeksjon med minst ett av følgende symptomer: hoste, kortpustethet, feber OG som i løpet av de siste 14 dagene før symptomdebut, oppfyller minst ett av følgende kriterier:

Ved spørsmål omkring koronavirus, ring din fastlege eller ring legevakt (tlf.: 116117) som gir deg videre råd.

Det er viktig at du ringer på forhånd og ikke bare møter opp på legekontor eller legevakt.

Dette kan du som innbygger gjøre

Gode rutiner i hverdagen begrenser spredning av alle typer smittsomme virussykdommer, og følgende generelle råd anbefales:

  • God håndhygiene – alltid vaske hender før måltid, etter toalettbesøk og etter kontakt med smitte. Hånddesinfeksjon med alkoholholdige midler er et godt alternativ når håndvask ikke er mulig, for eksempel på reise.

  • Hoste/nyse i papirtørkle eller venstre albue.

  • Begrense sosial kontakt mest mulig under smittsom sykdom.

TIME-SAMME-DAG

28. mars 2019

Dr. Magnussen praktiserer time-samme-dag.

Dette gjelder tirsdager, torsdager og fredager.

Dersom du sender sms ettermiddagen før eller tidlig på morgen må du være forbredt på at du kan få time kl 10.00 samme dag.

SYKMELDINGER

12. januar 2018

Nå går alle sykmeldinger elektronisk. Du får en SMS der du følger linken og logger inn med bankid. DEL D (søknad om sykepenger) kommer også elektronisk etter at du har sendt sykmeldingen.

Dersom du får forlenget en sykmld. pr tlf eller av andre grunner at du ikke skal inn på time blir du belastet med en sum på 66,- som du må komme innom å betale i automaten samme dag før kl 15:30 eller så får du en giro med girotilegg på kr 59,-

Ved forlengelse av sykmeldinger må du inn på time hos lege.

REISEVAKSINERING

8. november 2016

Reisevaksiner

Reisevaksinering er på Lena helsestasjon. Der får du både veiledning og vaksiner.

TLF 61141646

ANG RESEPTER

8. november 2016

Du sjekker enkelt dine resepter på  HELSENORGE.NO til dette trenger du bankbrikke fra din bank eller bankid på mobil.

BETALING

8. november 2016

Her på legesenteret tar vi kun kort. Dersom du skal ha faktura påbeløper det et fakturagebyr. Dersom du er mellom 18-65 år så får du første regning på SMS.

 

 

 

Laboratoriet

28. mars 2011

Laboriatoriet er åpent:

MANDAG-TORSDAG  08.30-11.30                    

og13.00-14.30

FREDAG                     09.00- 10.30

LEGEVAKT

28. mars 2011

På hverdager etter kl 15.00  og frem til 08.00

-i helger

-hellidager

kontaktes

Gjøvik interkommunale legevakt ved legehjelp. Telefon 116117 eller 113